Enfortiment de les comunitats d’aprenentatge en Agroecologia dels pobles indígenes kichwas

L’objectiu específic del projecte és recolzar a les Comunitats d’Aprenentatge en Agroecologia (CA) dels pobles indígenes andins de l’Equador, a través de la interacció entre l’educació, la recerca i el sector productiu agroecològic. Les CA són un programa estable i continuat de la Pluriversidad, avalat i participat per la població local, de tal forma que els executors del projecte són la pròpia població beneficiària, i la seua continuïtat i sostenibilitat està garantida.

Assoliments:

Les activitats proposades van permetre l’assoliment de dos resultats. D’una banda, millorar el coneixement en l’àmbit de la salut i nutrició tradicional andina de 10 comunitats indígenes kichwas (dels pobles kitu kara, kayambi, kañari, otavalo, panzale, puruhá, salasaka, saraguro, waranka i paltas), no solament en el sentit formatiu a acadèmic, sinó en la posada en pràctica d’estratègies sostenibles d’acció encaminades a enfortir els seus processos de seguretat i sobirania alimentària a través de la dinamització i acompanyament de els/les propis/as beneficiaris/es de les comunitats. Mitjançant el segon resultat del projecte s’ha incidit en l’enfortiment les capacitats de la seua estructura organitzativa (les comunitats d’aprenentatge) en l’àmbit de la planificació del seu procés de salut nutricional comunitària, en un espai de formació-recerca-acció participada i des de la pertinència cultural.


Nom complet del projecte: Enfortiment de les comunitats d’aprenentatge en Agroecologia dels pobles indígenes kichwas de l’Equador

Data inici: 01/12/2015

Data finalització: 30/06/2016

Pressupost total: 13.939,55 €

Entitats cofinanciadores: Ajuntament de Vila-real, convocatòria 2015 – 10.924,80 €

Àrea geogràfica: EQUADOR. Districte Metropolità de Quito, Parròquia rural de Conocoto.

Organitzacions sòcies: PAW

Persones participants: El projecte contempla com a beneficiaris/as directes/as a un/a representant de cadascun dels 10 pobles indígenes de la nacionalitat kichwa de la regió andina, així com a les seues comunitats d’origen, estimant-se en unes 2.000 persones.