dimecres, desembre 1, 2021

ESTRATÈGIES

En les pàgines que segueixen es resumeix l’estratègia 2017 – 2021, de l’Associació PERIFÈRIES a Guatemala, país en el qual hem concentrat la major part del nostre esforç solidari i de cooperació des de la nostra constitució.

El document és la culminació d’un procés d’identificació i disseny en el qual les organitzacions locals guatemalenques amb les quals col·laborem han participat directament juntament amb els equips tècnics de PERIFÈRIES tant sobre el terreny com en el País Valencià.

El resultat és un document programàtic plurianual que estableix els objectius, prioritats i línies d’intervenció fonamentals de l’associació a Guatemala per als pròxims anys. En síntesi, aquest treball consistirà en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels pobles indígenes guatemalencs, en la construcció de la seua proposta integral de vida, que passa per la participació directa de les comunitats en la definició del seu model de desenvolupament (construcció de la sobirania alimentària i autogestió dels seus territoris i béns naturals) i de la seua forma d’organització social i política (respecte a la seua autonomia i a la seua lliure determinació).

La programació per a Guatemala s’emmarca, al seu torn, en l’estratègia general de l’associació per a l’esmentat període 2017 – 2021, de la qual representa un desenvolupament sectorial. Aquesta articulació amb la resta de processos de qualitat previstos en l’associació permet combinar en un pla coherent accions tant de cooperació com de visibilitat –sensibilització i informació de l’opinió pública- i millora de la gestió i avaluació.

En les pàgines que segueixen es resumeix l’estratègia 2017 – 2021 de l’Associació PERIFÈRIES a l’Equador, país amb el qual hem establit una de les relacions més sòlides d’agermanament, i al que ens acostem de la mà també de col·lectius de persones equatorianes que resideixen en el nostre país.

El document és la culminació d’un procés d’identificació i disseny en el qual les organitzacions locals equatorianes i les organitzacions de persones migrades amb les quals col·laborem, han participat directament juntament amb els equips tècnics de PERIFÈRIES tant sobre el terreny com en el País Valencià.

El resultat és un document programàtic plurianual que estableix els objectius, prioritats i línies d’intervenció fonamentals de l’associació a l’Equador per als pròxims anys. En síntesi, aquest treball consistirà en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels pobles indígenes equatorians en la construcció del Sumak Kawsay (Bon Viure), com a concreció de la seua proposta integral de desenvolupament, que inclou també l’autogestió dels seus territoris autònoms, i la plena participació en les institucions i altres espais de la vida social del país, des d’un enfocament intercultural.

La programació per a l’Equador s’emmarca, al seu torn, en l’estratègia general de l’associació per a l’esmentat període 2017 – 2021, de la qual representa un desenvolupament sectorial. Aquesta articulació amb la resta de processos de qualitat previstos en l’associació permet combinar en un pla coherent accions tant de cooperació com de visibilitat –sensibilització i informació de l’opinió pública- i millora de la gestió i avaluació. A més, el treball en el país es completa amb una línia específica de codesenvolupament, que està continguda en l’Estratègia de Codesenvolupament 2017 – 2021 de PERIFÈRIES.

“Les Orientacions Estratègiques de l’Associació Perifèries per al període 2017-2021, són el resultat d’un ric procés en el qual els socis i sòcies hem pogut participar en la definició de les directrius de la nostra actuació en els pròxims anys. Les mateixes han sorgit com el full de ruta per a l’acompliment a mitjà termini de l’organització i han sigut validades en l’Assemblea General Ordinària de Perifèries, celebrada a València, en 2016.

En la seua elaboració, han participat també altres persones vinculades a l’associació, jugant un paper protagonista les organitzacions sòcies a Amèrica Llatina, així com col·lectius socials amb els quals treballem en el País Valencià, com a associacions de consum, productors i productores ecològiques, agrupacions de persones migrants, membres de sindicats i persones vinculades a l’àmbit universitari.

El resultat de tot aquest treball és un pla coherent d’actuació que, partint de la nostra missió comuna, precisa la perspectiva general del nostre treball, fixa unes metes clares, assolibles i, sobretot, generalment assumides per les persones que fem Perifèries, i estableix una sèrie de polítiques concretes per a aconseguir-les que tracten d’aprofitar tota la potencialitat d’una organització molt jove, però dinàmica, amb una gran base social i amb una sòlida xarxa de contactes en l’àmbit nacional, estatal i internacional.

En definitiva, a continuació presentem el resum del nostre principal instrument per a la presa de decisions en els pròxims anys.