Agroecologia per a la vida i el autodesarrollo dels Kichwas de la serra equatoriana

El projecte és una proposta de la Pluriversidad Amawtay Wasi, un organització comunitària constituïda com a Institució Indígena Intercultural d’Educació Superior (IIIES), reconeguda i registrada legalment en la institució pública del CODENPE (Consell de Desenvolupament de les nacionalitats i pobles de l’Equador) que té com a objectius principals contribuir a la recuperació i pràctica del bon viure, així com promoure i desenvolupar programes d’investigació, capacitació i formació des de la visió dels pobles indígenes. L’objectiu específic del projecte és fer costat a les Comunitats d’Aprenentatge (CA) en Agroecologia dels pobles indígenes andins de l’Equador, a través de la interacció entre l’educació, la investigació i el sector productiu (agroecològic). Les CA són un programa estable i continuat de la Pluriversidad, avalat i participat per la població local, de tal forma que els executors del projecte són la pròpia població beneficiària, i la seua continuïtat i sostenibilitat està garantida.

Les activitats proposades persegueixen l’assoliment de dos resultats: d’una banda, millorar el coneixement en l’àmbit de la salut i nutrició tradicional andina de comunitats indígenes kichwas dels pobles saraguro i karanki, no sols en el sentit formatiu a acadèmic, sinó en la posada en pràctica d’estratègies sostenibles d’acció encaminades a enfortir els seus processos de seguretat i sobirania alimentària, a través de la dinamització i acompanyament de les/us propis/as titulars de drets de les comunitats, mitjançant el resultat dos del projecte que incidirà en l’enfortiment les capacitats de la seua estructura organitzativa (les comunitats d’aprenentatge) en l’àmbit de la planificació del seu procés de diversificació de la producció i salut nutricional comunitària des de la pertinència cultural.

Cost total del projecte és de 48.465,68€ i està cofinançat per l’Ajuntament de Castelló en la seua convocatòria de projectes de cooperació per al desenvolupament 2019 amb una subvenció de 38.710,28€. El projecte va iniciar el 01 de març de 2020 i finalitzarà el 30 de gener de 2022.