Dissabte, abril 13, 2024

QUI SOM

La Associació Solidaritat Perifèries del Món és una Organització no Governamental de Cooperació per al Desenvolupament laica, plural, progressista i independent, fundada en 2010.

Perifèries ens definim com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat, la pau i la dignitat basades en la plena realització de tots els seus drets.

Amb aquest horitzó, apostem per contribuir al desenvolupament de consciència i opinió crítica de la ciutadania, tot acompanyant processos de participació democràtica i organització social des de la perspectiva i l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacionalista.

Per a açò, establim aliances fraternes amb els moviments socials del Nord i del Sud, tot enllaçant experiències i processos, amb el convenciment que els problemes globals de tots els pobles únicament es poden enfrontar de forma col·lectiva i des de la base.

Periferies Indigenes FotoPRATSiCAMPS 2

ON ESTEM

Zones geogràfiques

Amèrica Llatina: El Salvador, Equador, Guatemala i Hondures.

Sectors d’intervenció

  • Dret a la satisfacció de les necessitats socials bàsiques: aigua i sanejament i sobirania alimentària.
  • Dret a un treball digne i a un ingrés just.
  • Dret a la governabilitat i a la participació en la presa de decisions.

En 2017 posarem una major èmfasi i desenvolupament en:

  • Dret a la identitat i la cultura pròpia i l’autogestió de processos de desenvolupament comunitaris.
  • Drets Humans i Defensa del territori.
  • Ecofemenismo – Feminisme comunitari.

Grups de població

Pobles Indígenes, població rural – camperola i transversal: Priorització dones organitzades i defensores de DDHH.

Guatemala

La història recent de Guatemala està marcada per la violència de 36 anys de conflicte armat intern que no va acabar fins a la signatura dels Acords de Pau en 1996. L'impacte del conflicte sobre la població civil va ser esgarrifosa. Centenars de comunitats camperoles, en la seua major...

Hondures

Els baixos indicadors de desenvolupament, amb alts nivells de pobresa i una incapacitat de l'Estat per a afrontar les reformes i l'aplicació d'unes polítiques de desenvolupament adequades per al país, unides a l'enorme desigualtat interna, on la població indígena suporta situacions de pobresa extrema i uns indicadors de desenvolupament...

Equador

El treball de cooperació en el país se centra en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels sectors populars i indígenes equatorians, en un horitzó de desenvolupament local sostenible, democràtic i equitatiu. El respecte a la diversitat cultural i ètnica que caracteritza al país constitueix un eix transversal que...

El Salvador

Els baixos indicadors de desenvolupament, amb alts nivells de pobresa i una incapacitat de l'Estat per a afrontar les reformes i l'aplicació d'unes polítiques de desenvolupament adequades per al país, unides a l'enorme desigualtat interna, on la població indígena suporta situacions de pobresa extrema i uns indicadors de desenvolupament...

QUÉ FEM

Per a donar contingut a aquest compromís solidari, definim tres programes estratègics en els quals englobem les accions i projectes als que donem suport: Sobirania alimentària, pobles indígenes i feminismes diversos

 

Guardianes de la Terra – Teatre de les oprimides

Vídeo del taller i presentació del Projecte de Guardianes de la Terra.

“Des del cos indaguem la correlació entre opressions al cos femení i opressions a la Mare Terra, les representem de forma estètica per a posar-les en diàleg i assajar alternatives per a superar aquestes opressions”.

En aquesta primera sessió presentem la metodologia de treball: El Teatre de les Oprimides. Des de l’observació i experimentació del contacte i el vincle entre els cossos, percebuts com a territori, transformem aquesta experiència sensorial a un relat en moviment. El Teatre Imatge ens permet posar en diàleg, després, l’imaginari grupal sobre els conceptes de defensores i guardianes del territori. Un punt de partida.

Actualment estem repensant la nostra manera d’organitzar-nos.

Aspirem a ser una organització plural, oberta i horitzontal. I per a açò triem constituir-nos en una associació, la figura jurídica més adequada per a intentar garantir la participació interna.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea, en la qual socis i sòcies ens reunim anualment per a prendre decisions, fixar les línies estratègiques de l’entitat i triar a la Junta Directiva per a executar aquestes línies.

La Junta Directiva Ampliada és l’òrgan semiassambleari en el qual participen amb periodicitat mensual la Junta Directiva, l’Equip Tècnic i les persones associades que fan el seguiment del treball i prenen les decisions necessàries per al bon funcionament de Perifèries.

Per a donar contingut a aquest compromís solidari, definim tres programes estratègics en els quals englobem les accions i projectes als que donem suport:

Sobirania alimentària

La imposició del projecte neoliberal a escala global ha sigut la causa principal de l’empobriment de les societats camperoles i, en general, de la gent del camp. Tot açò, perquè s’han posat els recursos naturals sota l’ègida de sistemes centralitzats de producció, proveïment i distribució de productes agrícoles en el marc d’un sistema orientat a un mercat global.

Pobles indígenes

Des de Perifèries assumim un compromís pel compliment dels drets humans col·lectius. En un món cada vegada més globalitzat que tendeix a una concentració del poder en detriment de la democràcia, proposem donar la veu als pobles indígenes perquè siguen ells mateixos, de manera autònoma i participativa, els que definisquen les seues prioritats de desenvolupament. Aquest exemple d’autogestió suposa també una valuosa experiència per a aprofundir en els processos participatius del nostre entorn.

Feminismes diversos

Des de Perifèries denunciem el caràcter patriarcal de l’actual procés de globalització,reconeixent el paper protagonista de les dones com a subjectes del canvi i identificant-nos amb les seues/nostres lluites emancipatòries. Entenem també que les lluites feministes són tan diverses com els col·lectius de dones que les enarboren i que podem jugar el nostre paper acostant les accions, els pensaments i els sentiments entre les companyes que viuen el Sud i en el Nord del nostre planeta.