Com ens organitzem

Aspirem a ser una organització plural, oberta i horitzontal. I per a açò triem constituir-nos en una associació, la figura jurídica més adequada per a intentar garantir la participació interna.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea, en la qual socis i sòcies ens reunim anualment per a prendre decisions, fixar les línies estratègiques de l’entitat i triar a la Junta Directiva per a executar aquestes línies.

La Junta Directiva Ampliada és l’òrgan semiassambleari en el qual participen amb periodicitat mensual la Junta Directiva, l’Equip Tècnic i les persones associades que fan el seguiment del treball i prenen les decisions necessàries per al bon funcionament de Perifèries.