Producció i formació en agroecologia en el centre de trobades i amistat “Utopia” del COPINH per a l’enfortiment de capacitats de les comunitats lencas i la millora de l’acte-sostenibilitat de l’organització

La població beneficiària són les comunitats indígenes Lencas que es troben situades en 5 departaments del suroccidente d’Hondures; Intibucá, La Paz, Lempira, Comayagua i Santa Bàrbara que es troben organitzades en el Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures. Les comunitats Lencas són part dels 9 grups originaris d’Hondures, caracteritzats per habitar les regions amb majors recursos naturals del país i amb una història d’abandó institucional per part de les autoritats de l’Estat d’Hondures.

Aquestes comunitats mantenen una forta identitat cultural i un alt grau de participació i organització. Els seus territoris són part de les seues vides, com a hàbitats funcionals i espai del desenvolupament de la seua cosmovisió. La convivència en harmonia amb el seu entorn natural és part de la seua existència, d’ací les seues fortes resistències a l’expropiació dels territoris.

La població beneficiària és indígena Lenca, llauradora, de zones rurals, situada en grups poblacionals molt dispersos de difícil comunicació. Un alt percentatge de població està dedicada a l’economia de subsistència (principalment de la dacsa, frijol, café i verdures).

El Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures (COPINH) és una organització social de caràcter indígena que aglutina a més de quaranta mil famílies de pobles indígenes Lencas dels departaments de Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Barbará i Comayagua.

El COPINH i les comunitats han identificat un procés d’afebliment organitzatiu en les comunitats, s’ha perdut control territorial. Pel que es fa necessari desenvolupar i enfortir les capacitats de les comunitats i del COPINH, per a fer front als desafiaments en aquesta àrea de treball i desenvolupar processos d’acompanyament, des de les comunitats, ser allí muscle a muscle amb les comunitats, per a enfortir l’organització.

La línia d’acció empresa se centra en l’establiment en el centre de formació “Utopia” del COPINH, continuar el procés d’hivernacle per a la producció, mostra i ensenyament de cultiu es llavors natives i l’enfortiment de les activitats productives de les comunitats.

Aquest projecte està cofinançat pel Picapedrer de Letur des de 2017 a 2020 amb un total de 60.279,00 €.