Enfortiment de les xarxes comunitàries de comunicació dels Departaments de Cabanyes, Cuscatlán, Sant Vicent i Chalatenango per a la promoció de societats informades que exerceixen la seua lliure expressió

Les garanties al dret de llibertat d’expressió passen per definir condicions d’accés igualitari als mitjans de comunicació. L’Estat salvadorenc està davant el compromís de definir un esquema mediàtic on es prioritze el dret de tota la societat a rebre informació plural. Enfront del control dels mitjans de comunicació privats per grups econòmics i d’interés, i enfront del control dels mitjans de comunicació estatals per part dels grups polítics en el poder, les ràdios comunitàries s’imposen com una estratègia d’autodefensa per part de les comunitats i de posada en el centre dels interessos i les necessitats dels i les més desfavorides. Apoderar a les comunitats, garantir el seu dret a la comunicació i fer costat a les ràdios comunitàries com una eina d’incidència, visibilitzant les problemàtiques que afecten les comunitats i les seues propostes de solució són les estratègies que es proposen a través de la present proposta.

La cobertura geogràfica del projecte s’estén a 4 departaments de la vall del riu Lempa, i incorpora dos tipus de participants. En primer lloc, subjectes col·lectius enfocats en la comunicació alternativa com a mecanismes d’apoderament social i polític de la població dels seus respectius departaments, sent aquests Ràdio Victoria, Ràdio Sumpul, Ràdio Suchitlán, Ràdio Mangle i l’Associació de Ràdios i Programes Participatius d’El Salvador.

D’altra banda, les persones participants en les activitats sent 840 (462 dones i 378 homes). Com a població indirecta es considera la resta de població dels municipis amb cobertura per les ràdios participants, és a dir 611.188 persones (52% dones i un 55% en l’àrea rural).

La proposta se centra, d’una banda, en l’enfortiment de les xarxes de comunicació a nivell local, que representen l’espai des del qual es defineix i operativiza l’agenda de continguts dels mitjans comunitaris, tant noticiosos com educatius. D’altra banda, la proposta reforça les capacitats dels mitjans comunitaris, específicament Ràdio Victoria, pel que fa a coneixements del seu personal en relació a eines d’anàlisis i debat, Tecnologies Lliures de la Informació i la Comunicació, Seguretat informàtica i protecció de dades digitals i educació popular. I d’altra banda els recursos materials limiten les opcions dels mitjans alternatius locals, per la qual cosa es recolzarà en la millora d’infraestructura, adquisició equips de transmissió i d’enregistrament audiovisual.

Finalment, s’ha abordat la rellevància dels mitjans locals en la defensa dels drets de les comunitats, i la interacció ràdio-població que caracteritza el funcionament i apropiació per part de titulars de drets. És per això que s’inclou en la proposta el suport a accions d’incidència política a través d’aquests mitjans, en la defensa del seu dret a la comunicació.

La lògica d’intervenció s’estructura sobre la base de 3 resultats:

  1. Comunitats de Cabanyes, Cuscatlán, Sant Vicent i Chalatenango enforteixen les seues xarxes comunitàries com a espais estratègics per a la comunicació i el desenvolupament de les comunitats.
  2. Ràdio Victoria augmenta les seues capacitats de comunicació per a la defensa del territori i la reivindicació de drets de les comunitats.
  3. Comunitats i organitzacions socials del territori utilitzen els mitjans comunitaris de comunicació per al desenvolupament d’accions d’incidència política des de les seues estructures de base i posicionar les seues problemàtiques de defensa del territori.

El projecte es duu a terme al costat de l’Associació pel Desenvolupament Econòmic i Social Santa Marta. Va iniciar el 01 de maig de 2019 i finalitzarà el 30 de setembre de 2021.

El projecte té un cost total de 294.544,54€ i està cofinançat per la Generalitat Valenciana amb 190.864,54€ en la seua convocatòria de subvencions a projectes de cooperació per al desenvolupament 2019 i per l’Ajuntament d’Alacant amb 25.000€ en la seua convocatòria 2019.

La lògica d’intervenció s’estructura sobre la base de 3 resultats:

  1. 30 dones llauradores augmenten les seues capacitats sobre tècniques i metodologies de producció agropecuària amb enfocament orgànic i el seu accés a inputs productius.
  2. Enfortit el teixit organitzatiu amb equitat, incidint en la participació de les dones en la dinàmica de producció agropecuària de la comunitat.
  3. Potenciades les dinàmiques per a la comercialització agropecuària a nivell local a través dels espais comunitaris existents.

El projecte es va desenvolupar des del 12 de febrer de 201 a l’11 de febrer de 2019 al costat de l’Associació pel Desenvolupament Econòmic i Social Santa Marta.

El pressupost total del projecte és de 75.960,72€ i va comptar amb el cofinançament de l’Ajuntament de València amb la subvenció de 59.999,54€ a través de la convocatòria de projectes de cooperació de 2017.