Reforç de capacitats de les comunitats indígenes de Nebaj per a l’exercici dels seus drets

Amb l’objectiu de reforçar les capacitats per a l’aplicació efectiva dels seus drets al territori i a la sobirania alimentària des de l’equitat de gènere i segons la seua pròpia cosmovisió, el projecte s’ha desenvolupat entorn de tres components:
  1. Suport a les iniciatives de producció agropecuària orgànica i instal·lació de tecnologies apropiades per al sanejament ambiental i millora de la productivitat agrària.

  1. Instal·lació de tecnologies apropiades per a la millora de la salut comunitària i el maneig sostenible dels recursos naturals i enfortiment de la Comissió de la Dona.
  2. Difusió d’informació i coordinació de comunitats indígenes de Guatemala i especialment de la regió Ixil per a l’aplicació efectiva del dret al territori, els béns naturals i a la sobirania alimentària.

Assoliments:

A través del present projecte s’ha aconseguit incrementar i enfortir les capacitats dels pobles indígenes del Nebaj perquè aquests puguen aplicar de manera efectiva els seus drets a la sobirania alimentària i a la defensa dels seus territoris d’amenaces externes, des d’una transversalització de l’enfocament d’equitat de gènere en tota la intervenció, i tenint sempre en consideració la seua pròpia cosmovisió indígena. En concret, per a aconseguir aqueix objectiu el projecte ha afavorit que:

– 26 famílies de 14 comunitats indígenes hagen augmentat la producció agropecuària a través de l’enfortiment de les seues capacitats per a produir els seus propis aliments de forma orgànica i sustentable, aportant de manera decisiva per a la millora dels indicadors de vulnerabilitat alimentària (sobretot de la població infantil), contribuint a limitar el problema de l’erosió i perduda de sòls fèrtils i reduint la seua dependència d’insumos externs per a la producció.

– 26 famílies de 14 comunitats indígenes hagen aconseguit realitzar la venda dels excedents de producció en l’àmbit local, la qual cosa ha generat ingressos econòmics per a les famílies que han pogut començar a revertir en les despeses quotidianes familiars i, a més en el manteniment i reparació de les infraestructures que s’ha dotat a través de la intervenció.

– 50 famílies hagen disminuït la compra d’insumos químics, substituint-los per abonaments orgànics provinents de les latrines aboneres i les piques de lombricultura.

– 20 famílies de 2 comunitats indígenes hagen millorat les seues condicions d’higiene, reduint la contaminació de les fonts aqüíferes, gràcies a la millora del maneig sanitari de les excretes i de les aigües residuals a l’interior de les seues llars que ha significat la construcció de 10 latrines aboneres LASF.

– 30 famílies d’1 comunitat indígena hagen millorat el maneig de residus orgànics per mitjà de la implementació de 5 piques de lombricultura, contribuint a la reducció de la contaminació del seu entorn i al mateix temps aplicant un ús sustentable dels recursos, generant abonament orgànic.

– 5 famílies d’1 comunitat indígena hagen reduït la contaminació de l’aire dins de les seues llars per mitjà de la instal·lació de 5 estufes millorades, contribuint amb açò a reduir la incidència de malalties gastrointestinals, infecte-contagioses i respiratòries.

– S’haja iniciat amb l’elaboració d’un Pla d’Acció d’Equitat de Gènere, que es té planificat acabar durant el transcurs d’enguany per a la seua presentació a l’assemblea de l’Associació Kulbaalib Xe´Chulub per a la seua aprovació i implementació.

– S’haja desenvolupat el procés de redefinició de l’Estratègia dels Pobles Ixiles sobre dret al territori, béns naturals i sobirania alimentària, actualitzant-la arran del nou context polític, econòmic i social del país i sobre la base de les necessitats concretes que s’han imposat a les comunitats en les seues accions de resistència i defensa del territori.


Nom complet del projecte: Reforç de capacitats de les comunitats indígenes de Nebaj per a l’exercici dels seus drets

Data inici: 18/02/2015

Data finalització: 17/02/2016

Pressupost total: 42.226,12 €

Entitats cofinanciadoras: Ajuntament de València, convocatòria 2014 – 31.999,00 €

Àrea geogràfica: Municipi de Nebaj, Departament del Quiché. GUATEMALA.

Organitzacions sòcies: CEKUXE, IMH/FGT

Persones participants: 1.820 (902 dones).