– Protecció de defensors i defensores de drets humans a Guatemala: Acompanyament internacional a organitzacions i processos socials que combaten la impunitat i defensen el dret a la terra i el territori, Fase I i Fase II

Brigades Internacionals de Paz Guatemala (PBI Guatemala) és un dels 7 projectes (Mèxic, Guatemala, Hondures, Colòmbia, Kenya, Nepal i Indonèsia) de Peace Brigades Internacional (PBI), ONG internacional, fundada en 1981, amb la missió de treballar per a l’obertura d’espais per a la pau i el desenvolupament d’una cultura de justícia i de respecte als drets humans. PBI és pionera en la tècnica de l’acompanyament internacional com a estratègia de protecció, suport i reconeixement a defensors/as de drets humans i contribueix al fet que els activistes locals puguen seguir les seues activitats malgrat les amenaces i atacs que reben pel seu treball.

L’objectiu de PBI Guatemala és potenciar, amb la presència internacional, els processos socials i polítics de defensors i defensores que enfronten repressió per la seua labor de defensa de drets humans a Guatemala. El projecte sorgeix a iniciativa de la població beneficiària, defensors i defensores de Guatemala que han sol·licitat la presència i acompanyament de PBI per a contrarestar la situació d’inseguretat que enfronten per defensar pacíficament els drets humans.

Per tant, l’Objectiu General del projecte contribueix a incrementar el respecte, l’observança i la protecció dels drets humans a Guatemala garantint que es mantinguen i amplien els espais d’actuació dels qui demanden i promouen la vigència d’aquests drets.

L’Objectiu Específic del projecte és que les persones defensores (especialment dones e/o integrants de pobles indígenes), organitzacions i expressions socials guatemalenques que compten amb la protecció internacional de PBI mantenen i/o amplien el seu treball de defensa de drets.

La cobertura geogràfica del projecte s’estén als Departaments de Jalapa, Alta Verapaz, El Quiché, El Petén, Chiquimula, Sololá, Izabal i Totonicapán. La lògica d’intervenció s’ha estructurat al costat de les comunitats sobre la base d’aquests resultats:

RE1. Persones defensores, organitzacions i/o expressions socials guatemalenques que reben amenaces i atacs pel seu treball en defensa de drets han comptat amb un espai físic d’acció protegit i han incrementat les seues capacitats d’autoprotecció des d’un enfocament de gènere.

RE2. La comunitat internacional (a Guatemala i fora) és conscient de la situació de risc dels qui defensen els drets humans a Guatemala i exerceix un paper actiu en l’aplicació de mesures i iniciatives dirigides a la seua efectiva protecció i seguretat, tenint en compte la situació específica de dones defensores i de comunitats pertanyents a pobles indígenes.

RE3. Autoritats i institucions públiques guatemalenques a nivell local, departamental i nacional coneixen el treball d’acompanyament internacional protector de PBI i les preocupacions internacionals sobre el compliment dels estàndards de drets humans al país i sobre la seguretat d’organitzacions socials, col·lectius i persones que defensen els drets humans i adopten pràctiques i actituds que afavoreixen un canvi en la seua seguretat.

RE4. *PBI ha mantingut a Guatemala un equip d’acompanyants i observadors/as internacionals voluntaris/as adequadament format, capacitat i assessorat, equilibrat en la seua composició de gènere i diversificat quant als països de proveniència dels seus integrants.

La població destinatària directa de les accions proposades són defensors i defensores de drets humans de Guatemala que reben amenaces i atacs pel seu treball en la cerca de justícia o per estar involucrades en conflictes per la defensa de la terra, el territori i el medi ambient enfront de projectes extractivistas, i que sol·liciten protecció a través de l’acompanyament internacional per a continuar desenvolupant el seu treball en condicions de seguretat.

Es tracta principalment d’advocats i advocades, líders i lideresas llauradores, dirigents indígenes i del moviment popular, dones organitzades, ambientalistes, etc. que sumen un total de beneficiaris i beneficiàries directes de les accions de 247 persones (41,5% dones i 58,5% homes).

El projecte ha estat cofinançat per l’Ajuntament d’Alacant en les seues convocatòries 2018 amb 25.000€ i 2020 amb 12.445,03€.