Memòria històrica i acció política dels pobles indígenes de Guatemala per a la defensa col·lectiva del territori i els seus drets individuals i col·lectius

Els territoris indígenes, violentats i exhaurits des de l’època colonial i especialment durant el Conflicte Armat Intern (CAI), es continuen violentant en l’actualitat, hui sota la forma de megaprojectes agroindustrials, extractius i energètics, sense respecte a les normatives internacionals i nacionals que protegeixen els DDHH i els Drets dels pobles indígenes ratificats per Guatemala, i amb una absència clara de normatives a nivell nacional. La concentració de poder i recursos per part d’elits nacionals i, en les últimes dècades, oligopolis internacionals amb el suport de les elits nacionals governants (corrupció/ cooptació/ captura corporativa de l’Estat), juntament amb les polítiques neoliberals implementades i la reducció del paper de l’Estat, colpeja a la societat guatemalenca en general però especialment als pobles indígenes. Tot això queda de manifest quan es visibilitzen les desigualtats a través d’indicadors amb un enfocament territorial (*IDH, vulnerabilitat, pobresa i pobresa extrema, desnutrició crònica, educació, etc.), on es veu clarament que les zones de major concentració de població indígena són les zones més afectades per les desigualtats.

La present proposta es focalitza a abordar tres problemàtiques de la població maia dels departaments de Huehetenango, Alta Verapaz i El Quiché: 1) La vulneració del dret al territori, a la terra i als recursos naturals, a causa de la desigual distribució de la terra, amb el no reconeixement de les terres col·lectives i l’actual proposta de reordenació del territori concorde a interessos de la indústria extractiva, la producció d’energia i els monocultius, 2) la vulneració del dret a la consulta prèvia, lliure i informada, malgrat haver signat Guatemala el Tractat 169 de la OIT, i que condiciona el dret a determinar el seu propi desenvolupament, i 3) la lluita per la justícia i contra la impunitat, en relació al rescabalament i recuperació de la memòria històrica de les comunitats indígenes especialment afectades pel CAI.

L’Objectiu Específic del projecte és Enfortir en la seua acció als subjectes polítics col·lectius, defensores i defensors de drets de terra, aigua, justícia i territori, situats al nord dels departaments de Huehuetenango, El Quiché i Alta Verapaz.

La cobertura geogràfica del projecte s’estén a 238 comunitats o caserius rurals, amb una població participant de 1.262 persones (596 dones i 666 homes) i com a població beneficiària indirecta la resta de població de les comunitats, és a dir 407.975 persones (207.515 dones i 200.460 homes).

La lògica d’intervenció s’ha estructurat al costat de les comunitats sobre la base de 3 resultats:

  1. Analitzat i difós col·lectiva ment a nivell nacional, regional, comunitari i intercomunitari el projecte històric i actual de despulla i poder, aliè a formes culturals i de vida del territori d’acció.
  2. Desenvolupats instruments per a la incidència social i política a nivell local, regional i nacional en relació a la reconstrucció i recuperació de la memòria col·lectiva i en la cerca de la pròpia autonomia i sobirania alimentària des de la cosmovisió maia.
  3. Facilitat el treball i les accions d’incidència per part de les comunitats, organitzacions i actors socials que reben atacs pel seu treball de recuperació de la memòria col·lectiva, la cerca de justícia per crims del passat i la defensa del territori.

Es desenvolupa en consorci amb Brigades Internacionals de Paz Estat Espanyol i amb les organitzacions sòcies Associació Civil L’Observador, Fundació Guillermo Toriello, Iniciativa per la Memòria Històrica i Brigades Internacionals de Paz Guatemala.

El projecte va iniciar el 15 d’agost de 2020 i finalitzarà el 14 d’agost de 2022.

És pressupost total del projecte és 643.503,43 € dels quals la Generalitat Valenciana en la seua convocatòria 2019 aporta 509.175,03 €.