Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas de Guatemala

La criminalització al servei de les transnacionals? Pot ser tendència a partir de Guatemala?

1.- Es pretendrà fer estudi, anàlisis i sistematització (vessant político-social, vessant jurídica) dels processos de criminalització, individual i col·lectiva (cas Rigoberto Juárez; nord de Huehuetenango (Hidroelèctriques, incloent cas Barillas) i cas AltaVerapaz – Hidroelèctrica Renace)

2.- Identificar tendències/formes en l’organització i mobilització social de les comunitats, a partir de la resposta als processos de criminalització, com a mètode/intent del sistema per acabar amb la protesta social a la implantació transnacional i oligàrquica en els territoris indígenes.

DESCARREGAR EN PDF