Dimecres, agost 17, 2022

Transparència

Avaluació: “Enfortiment organitzatiu, millora dels mitjans de vida i de la integració de migrants...

L'informe d'avaluació que ací es presenta és el resultat del treball d'una valoració tècnica i independent per decisió de l'entitat executant del projecte 4041/...