Dimecres, març 22, 2023

Derchos Humanos

Més d’un centenar d’organitzacions socials de l’Estat espanyol insten al Govern que actue per...

Guatemala és un dels països més desiguals del món. Les profundes iniquitats socials estan relacionades amb l'alta concentració de la terra i...