Suport al reconeixement i l’aplicació dels drets dels pobles indígenes de Guatemala al territori

L’objectiu general planteja l’enfortiment i consolidació dels processos d’apoderament dels pobles indígenes, el qual s’està realitzant des de la cosmovisió del poble ixil, per mitjà del rescat de les seues pràctiques culturals, la seua relació amb la mare terra i el rescat de llavors criolles i formes de consum tradicional a través del treball en cinc eixos:

 

  • – Suport a les iniciatives de producció agrària orgànica segons criteris de sostenibilitat mediambiental, social, econòmica i cultural i d’equitat de gènere. 
  • – Instal·lació de tecnologies apropiades per al sanejament ambiental i millora de la productivitat agrària.
  • – Instal·lació de tecnologies apropiades per al maneig sostenible dels recursos naturals i millora de la salut comunitària.
  • – Diagnòstic de salut comunitària i ambiental i enfortiment Comissions de Salut, Dona i Joves per a l’aplicació efectiva del dret a la salut i avançar cap l’autodesenvolupament i l’apoderament de les dones.
  • – Difusió d’informació i coordinació de comunitats indígenes de Guatemala per a l’aplicació efectiva del dret al territori i drets col·lectius.

Assoliments:

14 comunitats del Municipi de Nebaj continuen enfortint la seua sobirania alimentària i la salut a través de la implementació d’un model de granja integral que permet a les famílies comptar amb diversitat d’aliments principalment per al seu consum, la venda dels excedents permet que les famílies tinguen ingressos econòmics que són destinats per a cobrir altres necessitats, d’aqueixa forma les famílies milloren la seua salut en optar per aliments nutritius i diversos alhora que implementen iniciatives que són reproduïbles en altres comunitats i que en un determinat moment es poden complementar.

Principalment les dones i els joves han començat a obrir espais per a donar a conéixer la necessitat i demanda de la població perquè siguen ateses per les autoritats locals, açò en matèria de seguretat alimentària, salut i gestió de recursos de sanejament ambiental, utilitzant els espais de la ràdio local, així com la preparació dels joves per a l’elaboració de material audiovisual que ajude a visibilitzar la situació de les comunitats.

En conclusió el projecte està enfortint les interrelacions entre les comunitats, l’intercanvi de coneixements, l’intercanvi de llavors criolles, afavorint pràctiques reproduïbles que milloren la seua sobirania alimentària, rescatant pràctiques culturals i incorporant pràctiques que ajuden a millorar la situació de salut de les famílies.

Les activitats d’intercanvi i formació entre comunitats estan contribuint a l’exercici efectiu del dret dels pobles indígenes guatemalencs a articular els seus propis processos de desenvolupament i s’ha donat un compromís formal per part de les autoritats locals cap a les seues comunitats, la qual cosa les comunitats valoren com un espai de participació molt reeixit per a elles.


Nom complet del projecte: Suport al reconeixement i l’aplicació efectiva dels drets dels pobles indígenes de Guatemala al territori, a la sobirania alimentària i a la salut

Data inici: 01/04/2015

Data finalització: 14/04/2016

Pressupost total: 73.275,24 €

Entitats cofinanciadoras: Diputació de València, convocatòria 2014 – 47.823,92€

Àrea geogràfica: Departament del Quiché, municipis de Chajul, Cotzal, Cunén i Sacapulas. GUATEMALA

Organitzacions sòcies: CEKUXE, IMH/FGT

Organitzacions consorciades: Associació per a la Cooperació entre Comunitats (ACOEC)

Persones participants: 1.906 persones (915 dones, 48%).