Dijous, maig 26, 2022

QUÉ FEM

Per a donar contingut a aquest compromís solidari, definim tres programes estratègics en els quals englobem les accions i projectes als que donem suport: Sobirania alimentària, pobles indígenes i feminismes diversos

Guardianes de la Terra – Teatre de les oprimides

Vídeo del taller i presentació del Projecte de Guardianes de la Terra.

“Des del cos indaguem la correlació entre opressions al cos femení i opressions a la Mare Terra, les representem de forma estètica per a posar-les en diàleg i assajar alternatives per a superar aquestes opressions”.

En aquesta primera sessió presentem la metodologia de treball: El Teatre de les Oprimides. Des de l’observació i experimentació del contacte i el vincle entre els cossos, percebuts com a territori, transformem aquesta experiència sensorial a un relat en moviment. El Teatre Imatge ens permet posar en diàleg, després, l’imaginari grupal sobre els conceptes de defensores i guardianes del territori. Un punt de partida.

Actualment estem repensant la nostra manera d’organitzar-nos.

Aspirem a ser una organització plural, oberta i horitzontal. I per a açò triem constituir-nos en una associació, la figura jurídica més adequada per a intentar garantir la participació interna.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea, en la qual socis i sòcies ens reunim anualment per a prendre decisions, fixar les línies estratègiques de l’entitat i triar a la Junta Directiva per a executar aquestes línies.

La Junta Directiva Ampliada és l’òrgan semiassambleari en el qual participen amb periodicitat mensual la Junta Directiva, l’Equip Tècnic i les persones associades que fan el seguiment del treball i prenen les decisions necessàries per al bon funcionament de Perifèries.

Per a donar contingut a aquest compromís solidari, definim tres programes estratègics en els quals englobem les accions i projectes als que donem suport:

Sobirania alimentària

La imposició del projecte neoliberal a escala global ha sigut la causa principal de l’empobriment de les societats camperoles i, en general, de la gent del camp. Tot açò, perquè s’han posat els recursos naturals sota l’ègida de sistemes centralitzats de producció, proveïment i distribució de productes agrícoles en el marc d’un sistema orientat a un mercat global.

Pobles indígenes

Des de Perifèries assumim un compromís pel compliment dels drets humans col·lectius. En un món cada vegada més globalitzat que tendeix a una concentració del poder en detriment de la democràcia, proposem donar la veu als pobles indígenes perquè siguen ells mateixos, de manera autònoma i participativa, els que definisquen les seues prioritats de desenvolupament. Aquest exemple d’autogestió suposa també una valuosa experiència per a aprofundir en els processos participatius del nostre entorn.

Feminismes diversos

Des de Perifèries denunciem el caràcter patriarcal de l’actual procés de globalització,reconeixent el paper protagonista de les dones com a subjectes del canvi i identificant-nos amb les seues/nostres lluites emancipatòries. Entenem també que les lluites feministes són tan diverses com els col·lectius de dones que les enarboren i que podem jugar el nostre paper acostant les accions, els pensaments i els sentiments entre les companyes que viuen el Sud i en el Nord del nostre planeta.