Protecció internacional de defensors i defensores de la terra, el territori i els béns naturals de Guatemala

El present projecte, amb una duració de 12 mesos sorgeix a proposta de la població beneficiària, defensors/as, organitzacions i altres expressions socials guatemalenques que, a causa de la labor que realitzen en defensa dels drets a la terra, el territori i el medi ambient, són blanc constant d’atacs físics, amenaces, intimidacions, persecució, aplanaments d’oficines de treball i cases particulars, segrestos, i fins i tot assassinats, dirigides a impedir o obstaculitzar el seu treball.

La proposta té l’objectiu de protegir, a través d’un programa d’acompanyament internacional, l’espai de treball de 86 persones defensores (54% dones).

Per a això, consta de tres components essencials, concatenats i complementaris entre si, que seran desenvolupats a través de les diferents activitats programades: (1) acompanyament físic per a la protecció de l’espai d’acció d’organitzacions guatemalenques que facilite la continuïtat del seu treball i increment de les capacitats d’autoprotecció i cura de les dones defensores; (2) sensibilització a la comunitat internacional, dins i fora de Guatemala, sobre la situació dels qui defensen els drets a la terra i al medi ambient, incidint davant ella per a promoure la formulació i implementació de mesures de protecció; (3) informació a les autoritats guatemalenques sobre l’atenció de la comunitat internacional a la situació dels i les defensores al país.

El projecte articularà el seu treball entorn de dos dels tres enfocaments temàtics, prioritzats en el Pla Estratègic 2015-2017 del soci local PBI Guatemala: (1) Problemàtica d’accés a la terra; (2) Efectes negatius de les polítiques de la Globalització en els drets humans.

La proposta està recolzada per les nombroses sol·licituds d’acompanyament i observació que *PBI Guatemala rep des de les organitzacions socials i els/as defensors/as de drets humans locals. Així mateix, l’efectivitat del treball d’acompanyament protector és reconeguda tant per les institucions estatals guatemalenques com per les institucions internacionals (PBI compta amb aval del Procuradoratge de Drets Humans PDH i de l’Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unitat a Guatemala OACNUDH).

Mantenint obert l’espai d’actuació no violenta dels actors locals que defensen la terra i el medi ambient, el projecte apunta, a llarg termini, a contribuir a l’exercici efectiu dels drets DESCA a Guatemala i del dret de cada poble a articular el seu propi procés de desenvolupament.

La present proposta es nodreix de l’experiència prèvia d’execució del projecte Acompanyament internacional protector a organitzacions i entitats socials que donen suport a processos de defensa i reivindicació de l’autodeterminació i altres drets col·lectius dels pobles indígenes, dissenyat per Perifèries i PBI Guatemala i secundat per l’Ajuntament de Castelló en la seua convocatòria de cooperació de l’any 2015. Apunta a enfortir els resultats aconseguits amb aquest projecte i a ampliar les seues accions a favor dels i les defensores del dret a la terra, territori i béns naturals, fins i tot mantenint una atenció especial en la situació dels Pobles Indígenes del país. A més, complementa el treball anterior prestant especial atenció a la situació de dones defensores i a la situació de violència que pateixen per qüestions de gènere. En aquest sentit, l’aplicació de la perspectiva de gènere –buscant visibilitzar l’aportació de les dones a la defensa de la terra i el medi ambient, analitzant els impactes diferenciats que la defensa d’aquests drets té sobre les seues vides i les seues necessitats específiques de protecció- és part integrant de la present proposta.

El cost total del projecte era de 35.625,28€, sent cofinançat per l’Ajuntament de Castelló a través de la seua convocatòria de projectes per al desenvolupament 2017 amb 20.000€. El projecte va iniciar el 30 de desembre de 2018 i va finalitzar el 28 de febrer de 2019.