Protecció de Defensors/as de Drets Humans del Poble Lenca a Hondures i El Salvador

El projecte contribuirà al fet que les comunitats indígenes Lenca en la regió fronterera entre El Salvador i Hondures puguen mantenir-se en el seu territori i fer front d’una forma més segura als riscos causats per empreses transnacionals extractives mitjançant l’estratègia de Xarxes de Protecció, promovent especialment la participació de les dones Defensores de DD.HH. (DDH). Els socis locals ADES i COPINH capacitaran i acompanyaran a 8 processos comunitaris Lenca en estratègies no-violentes de protecció, resolució de conflictes i els mecanismes existents per a la protecció de DDH. En paral·lel, Protection International liderarà la incidència política a Europa transmetent les necessitats de protecció del Poble Lenca, especialment per a les dones defensores, amb el suport de Berdinak a País Basc i Perifèries en l’Estat Espanyol.

Assoliments:

S’han dut a terme tallers d’Anàlisis de Risc (AR) i Xarxes de Protecció (RdP), amb una participació de 271 persones, entre elles 88 dones (32.5%) i tallers de Mecanismes Internacionals de Protecció amb una participació de 234 persones, entre elles 77 dones (33%). En el marc dels tallers es van facilitar als/as participants eines complementàries amb el lliurament de material didàctic especialitzat, entre altres documents una còpia de la nova edició de “Cuidant-nos: Guia de protecció per a Defensors/as de DD.HH. en àrees rurals” (Protection International).

Com a resultat dels tallers d´AR i RdP s’han creat 8 Comissions d’Anàlisis i Alerta Primerenca (CAAT), una per cada procés comunitari, per a les quals es van comprometre 76 persones, d’elles 26 dones (34%). Les CAAT s’estaran reunint a partir del mes d’abril 2015 amb periodicitat bimensual o mensual segons el nivell de risc. Es van realitzar 31 reunions CAAT amb la participació mitjana de 111 persones: 48 dones (43%) i 63 homes.

Es van realitzar a més 36 activitats d’acompanyament a processos comunitaris a assemblees, reunions, manifestacions públiques i esdeveniments commemoratius.

A Hondures, s’ha iniciat el procés de formació i treball destinat a l’anàlisi dels riscos que enfronten les Defensores per ser dona i per la seua labor. En aquest sentit es van desenvolupar 14 tallers, 7 sobre formes d’agressió a defensores de DD.HH., en els quals van participar 176 dones, i 7 tallers sobre gènere i acte-cuidat com a seguiment del procés d’enfortiment de la protecció de les dones defensores de DD.HH., en els quals van participar 112 dones de 7 dels 8 processos.

Entre tots dos països, es van realitzar 13 activitats d’acompanyament a processos comunitaris de dones: reunions, manifestacions públiques, participació en programes de radi, processos d’acte-cuidat, etc.

Juntament amb l’eix de construcció de capacitats en els 8 processos comunitaris, l’equip del projecte ha enfortit l’eix d’incidència política en l’àmbit local, a través de reunions amb actors claus i titulars de deures en l’àmbit local, departamental i nacional, mentre que Protection International (PI) segueix amb la seua labor d’incidència en l’àmbit internacional, especialment perquè l’estat hondureny garantisca els mecanismes de protecció per a persones defensores de DD.HH.

A més, s’ha començat a treballar l’eix de comunicació, tant en l’àmbit local, amb la construcció col·lectiva del vídeo sobre dones defensores de DD.HH. lencas en dues comunitats i en l’àmbit internacional, amb la difusió de notícies i denúncies per part de PI a través dels seus canals notícies i denúncies per part de PI a través dels seus canals de comunicació.


Nom complet del Projecte: Protecció de Defensors/as de Drets Humans del Poble Lenca a Hondures i El Salvador

Data inici: 15/12/2014

Data finalització: 29/12/2016

Pressupost total: 296.421,13 €

Entitats cofinanciadores: Agència Basca de Cooperació per al Desenvolupament, convocatòria FOCAD 2014 – 230.278,49 €

Àrea geogràfica: A HONDURES: Departament Intibucá (comunitats de Riu Blanco, Sant Francisco Opalaca, Sant Marcs de la Serra i Colomoncagua-Concepción), Departament La Pau (comunitat de Santa Elena), Departament Lempira (comunitat de Sant Francisco Lempira-Tiraera), Departament Santa Bàrbara (comunitat de Sant Antonio Chuchitepequez-Seguaca). A EL SALVADOR: Departament Cabanyes (comunitat de Santa Marta).

Organitzacions sòcies: ADES, COPIHN, PI

Organitzacions consorciades: Xenofobiaren Aurka Taldea “Berdinak Gara”

Persones participants: 3.330 persones d’elles 1.759 dones (53%) i 1.571 homes, i indirectament 50.800 persones (51% dones, 25.908).