Pla Pro Equitat 2015 -2020

Garantir l’equitat de gènere en la pràctica de l’Associació, així com en el seu funcionament intern i acompanyar, tant des de la reflexió teòrica conjunta com des de l’acció social, a les contraparts i organitzacions aliades, en el compromís col·lectiu amb l’apoderament de les dones, la defensa dels seus drets individuals i col·lectius, especialment la Sobirania Alimentària i la defensa del seu territori i la lluita contra la violència de gènere a Guatemala i Equador.

DESCARREGAR: Pla Pro Equitat 2015 -2020. Resum executiu.