Pla de Voluntariat i Itinerari en l’Entitat 2018

El present Pla de Voluntariat és un document que conté la visió global de “l’Associació Solidaritat Perifèries del món” sobre el voluntariat. On es defineix la identitat del voluntari, el seu paper i el model de funcionament. Cal ressaltar la importància estratègica que el voluntariat juga en una entitat que es defineix com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora. Doncs s’entén com la part de la base social que conforma la participació en la promoció, col·laboració i difusió de les accions, els projectes i programes de Cooperació al Desenvolupament.

La identitat del voluntari/a de Perifèries s’entén com la persona que lliure i desinteressadament s’adscriu a una organització sense ànim de lucre legalment constituïda per a acompanyar processos de participació democràtica i organització social des de la perspectiva de la igualtat de gènere, la solidaritat i la cooperació internacionalista.

És una decisió presa de manera reflexiva i responsable, que per afinitat en la concepció del Desenvolupament i de les estratègies de superació de les desigualtats sistèmiques entre els països del Nord i del Sud (econòmiques, polítiques i socials. És una forma de participació de la ciutadania, per tant eina imprescindible per al desenvolupament de consciència i opinió crítica.

Així mateix, el paper del voluntariat va més enllà de la participació en les activitats organitzades per Perifèries. Com a base social organitzada, justifica les accions de l’entitat des de la seua participació en el procés constituent de la mateixa i en l’elaboració del marc estratègic.

És per açò que Perifèries impulsa un model de gestió oberta, reconsiderant les estructures organitzatives, col·laboratives i horitzontals. Un model que requereix del voluntariat un mínim d’organització, és a dir, d’una certa continuïtat i des d’una participació real, entenent aquesta última com una capacitat de decisió que naix de la formació i informació. Aquest model aprofundeix en la presa de decisions col·lectivament, de forma assembleària, i la comunicació com a base per al maneig de conflictes.

Aquest manual pretén ser una guia pràctica per a la gestió del voluntariat d’una organització no governamental laica, internacionalista, de marcat caràcter democràtic i participatiu.

DESCARREGAR: Pla de Voluntariat i Itinerari en l’Entitat. Actualitzat gener 2018