Per a totes la llum. Sobirania energètica per a 18 comunitats del Quiché, Guatemala

La vulneració dels drets individuals i col·lectius de la població maia en el Departament del Quiché es ve aguditzant pel model de desenvolupament extractiu promogut per l’Estat Guatemalenc, que entra en conflicte amb la visió indígena sobre l’alimentació, el territori i els béns naturals, i en un context d’emergència sanitària i climàtica com l’actual. La criminalització i amenaces, així com l’absència de participació efectiva, irrespectant en dret a la consulta lliure i informada, i l’accés cada vegada menor a serveis, especialment els relacionats amb l’energia, a mitjans per a la producció d’aliments i la gestió del medi ambient de manera insostenible són les problemàtiques que s’aborden a través de la present proposta.

L’estratègia es dirigeix a l’enfortiment de l’autonomia dels pobles maies del municipi de Uspantán per a l’exercici efectiu del seu dret a determinar i elaborar les prioritats i estratègies per al desenvolupament dels seus territoris. Específicament s’enfoca al dret a l’energia i a la sobirania alimentària, enfortint l’organització comunitària per a la gestió dels béns naturals, cofinançant una *microcentral hidroelèctrica comunitària i garantint la seua alimentació adequada d’acord amb la seua pròpia visió de vida i de desenvolupament.

La cobertura geogràfica del projecte s’estén a 18 comunitats rurals, amb una població beneficiària directa de 2.295 persones, 1.193 dones (52%) i 1.102 homes, i com a població indirecta la resta de població de les comunitats, és a dir 9.774 persones (5.080 dones i 4.694 homes).

La lògica d’intervenció s’estructura sobre la base de 3 resultats:

  1. 13 comunitats desenvolupen estratègies de producció agroecològica enfront del canvi climàtic i l’emergència sociosanitària, afavorint una alimentació adequada.
  2. 5 comunitats en Els Copons accedeixen a energia elèctrica i 258 dones i 239 homes en 18 comunitats enforteixen les seues capacitats per a la participació i presa de decisions en processos de generació i distribució d’energia elèctrica i en el maneig integrat de conques.
  3. 5 Associacions comunitàries per a la defensa i cura dels sistemes agroecològics, els seus béns naturals i territoris enforteixen el teixit social i organitzatiu a través de l’articulació i coordinació de 18 comunitats.

El projecte, que es realitzarà amb el Colectivo MadreSelva, té un cost total de 966.364,23€ dels quals la Generalitat Valenciana cofinança 399.952,77€ a través de la seua convocatòria de projectes per al desenvolupament 2020.