Impuls d’iniciatives ecològiques de producció agropecuària i tecnologies ambiental i culturalment sostenibles

Enfortir l’organització comunitària per a la posada en funcionament i manteniment de tecnologies apropiades i iniciatives familiars agropecuàries sostenibles en 7 comunitats indígenes del municipi de Cunén, amb la finalitat de satisfer les necessitats nutricionals de la població i avançar cap a la sobirania alimentària.


Assoliments:

400 famílies han sigut beneficiàries directes dels següents resultats:
  • – Reducció de malalties infecte – contagioses per millorament de la qualitat de fonts d’aigua, resultat de la instal·lació de latrines aboneres que substitueixen els pous cecs.
  • – Assegurament de l’alimentació per creació d’un fons de llavors
  • – Enfortiment de l’organització comunitària i especialment de les dones indígenes: capacitacions i col·laboració amb altres organitzacions.
  • – Impulse de la sobirania alimentària per:

o Obtenció sostenible d’abonament orgànic per instal·lació i manteniment de latrines aboneres i capacitació per a l’aplicació d’abonament en cultius
o Posada en funcionament i manteniment de granges integrals: bancs de llavors, centres d’apilament, cellers i sistemes de miniriego.
o Maneig sostenible d’arbres fruiters
o Manteniment de fonts d’aigua


Nom complet del projecte: Impuls d’iniciatives ecològiques de producció agropecuària i tecnologies ambiental i culturalment sostenibles

Data inici: 01/03/2015

Data finalització: 31/12/2015

Pressupost total: 6.359,00 €

Entitats cofinanciadoras: El Picapedrer de Letur, convocatòria 2015 – 6.359,00 €

Àrea geogràfica: Departament del Quiché, municipi de Cunen. GUATEMALA.

Organitzacions sòcies: Associació Orcones, Associació de Comunitats Nascudes de l’Esforç Propi

Persones participants: 400 famílies