Guia de cabildeig polític enfocat en protecció de persones defensores dels Drets Humans

EN 1998 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar per unanimitat la Declaració sobre els defensors i defensores de drets humans, un reconeixement als qui defensen els drets humans en totes les parts del món i a la importància de la labor que realitzen.

No obstant això, malgrat els acords internacionals per a la seua protecció, les persones, organitzacions i comunitats defensores de drets humans s’enfronten amb freqüència a un context de violència i alt risc: pateixen violacions sistemàtiques dels seus drets per defensar drets. Segons dades recollides per Front Line Defenders, l’any 2019 van ser assassinades 304 persones defensores dels drets humans en 31 països. Per part seua, Global Witnes va documentar 212 persones defensores de la terra i el medi ambient assassinades en 2019, una mitjana de més de quatre persones per setmana. Brigadas Internacionales de Paz (PBI) i Perifèries acompanyem persones, organitzacions i comunitats que defensen la terra, el territori i el medi ambient i realitzem de manera conjunta accions de sensibilització i incidència política enfocades en la protecció.

Presentem a continuació una guia de cabildeig polític enfocat en protecció que busca ser un suport a les organitzacions que pretenguen elaborar i implementar estratègies de cabildeig polític enfocat en la protecció per a persones defensores de drets humans. La guia se centra geogràficament en Amèrica Llatina, i temàticament prioritza el dret a la terra i el territori, i la protecció dels recursos naturals i ambientals. Una guia interactiva que compta amb desenes d’enllaços a recursos molt valuosos, que esperem que contribuïsca al treball de les organitzacions.

Guia de cabildeig polític enfocat en protecció de persones defensores dels Drets Humans:

guia cabildeo_catalán_M4