Estratègia de mobilització 2017-2020

PERIFÈRIES és una organització social laica, plural, progressista i independent, fundada en 2010 amb l’objectiu de contribuir a la superació creativa de les desigualtats econòmiques, polítiques i socials entre el Nord i el Sud del nostre planeta, així com del sistema econòmic, social i polític que les genera. Es defineix com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat, la pau i la dignitat basada en la plena realització de tots els seus drets.

Amb aquest horitzó, apostem a contribuir al desenvolupament de consciència i opinió crítica de la ciutadania, acompanyant processos de participació democràtica i organització social des de la perspectiva i l’àmbit de la solidaritat internacionalista. És així com estableix aliances fraternes amb els moviments socials del Nord i del Sud, enllaçant experiències i processos, en el convenciment que els problemes globals de tots els pobles únicament es poden enfrontar de forma col·lectiva i amb la participació de totes.

DESCARREGAR: Estratègia de movilizació 2017-2020. Creant consciència crítica per a la solidaritat internacional i la transformació social, en un món globalitzat