Desenvolupem un Pla Institucional d’Igualtat

Volem comunicar que en un exercici de coherència interna hem decidit posar en marxa el desenvolupament d’un Pla Institucional d’Igualtat.

No resulta còmode la visualització dels nostres defectes i caresties, tampoc resulta fàcil abordar-les des de les nostres capacitats organitzatives, però creguem imprescindible posar les bases per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre totes les persones que formen part de Perifèries.