Enfortiment organitzatiu i millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de migrants kitchwas otavalos

Millorar les condicions de vida de la població indígena otavalenya resident en la nostra Comunitat, fomentar la convivència intercultural entre els col·lectius de migrants i les societats d’acolliment i contribuir al desenvolupament de les seues comunitats d’origen en l’Equador. Per a açò, s’han establit tres línies de treball: – Increment i millora de les activitats comercials tradicionals de les famílies otavalenyas residents a la Comunitat Valenciana en coordinació amb els i les artesanes locals.

  • – Enfortiment organitzatiu de Mushuc Yuyai i de les capacitats de coordinació de les accions de codesenvolupament amb organitzacions i autoritats locals de l’Equador. – Millora de la integració dels migrants en la societat valenciana des d’un enfocament de respecte a la seua identitat indígena. Aquestes línies d’intervenció es complementen amb un eix transversal d’equitat de gènere que emfatitza la labor amb dones per tractar-se d’un col·lectiu especialment vulnerable.

Assoliments:

Les activitats desenvolupades han contribuït a millorar l’accés a nous punts de venda de les famílies otavalenyas residents a la Comunitat Valenciana, fomentant l’intercanvi d’informació i la seua sistematització, així com la comprensió dels socis/es dels valors cooperatius i de l’economia social i ha enfortit el seu coneixement i maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació, element clau donada la seua constant mobilitat.

S’ha dissenyat un Pla d’empresa que els ha permés disposar d’una nova eina que motiva una perspectiva diferent en el seu treball, amb possibilitats d’incidir amb major satisfacció i millors resultats tant si mantenen el seu procés de migració circular com si optaren pel seu retorn a l’Equador. S’han realitzat capacitacions en emprenedoria i informàtica i es va elaborar un diagnòstic de l’estat actual de la producció artesanal en el Cantó d’Otavalo cercant fórmules de millora i adaptació al mercat d’artesania en general i, especialment, l’europeu.

En relació amb l’enfortiment associatiu de Mushuc Yuyai s’han realitzat 2 assemblees i la pràctica totalitat de les reunions de la Junta Directiva s’han realitzat ampliades al conjunt de socis/as comptant amb una participació significativa de dones que ha dinamitzat i participat activament en la presa dels acords aconseguits. S’han dissenyat i editat materials institucionals i s’ha elaborat un nou logo. Per a enfortir l’apoderament de les dones de l’associació Mushuc Yuyai, coneixedors del treball de formació i assessorament desenvolupat per Mª Fernanda Villacres amb migrants equatorians/as en l’associació IntiÑan, es va dur a terme el curs “Autoestima, habilitats socials i formació de líders”. D’altra banda, s’ha facilitat ampliar la visió llatinoamericana en aquest àmbit a través de la col·laboració en el desenvolupament de la Formació en Feminisme Comunitari.

A través de les activitats transnacionals dissenyades en el projecte s’ha fomentat una interacció directa entre la població migrant i la dels llocs d’origen a través del viatge de coordinació de Perifèries, les 2 Missions de Representació Institucional Mushuc Yuyai i de la celebració de 2 Jornades de Codesenvolupament realitzades: una en Otavalo i una altra a València que, dissenyats com a espais de retrobament cultural, han permés millorar la formació en matèria de codesenvolupament i debatre sobre el mateix, donant a conéixer les iniciatives proposades i desenvolupades pel projecte també en el seu vessant comercial.

Finalment es va dur a terme la II Fira Artesanal i Cultural Mushuc Yuyai coincidint amb les vacances de Setmana Santa en la platja de la Malvarosa i s’han enfortit les relacions i col·laboració amb diferents organitzacions socials valencianes, participant en l’organització d’una xarrada: “Pobles indígenes enfront d’estats extractivites: cas Equador”, amb Floresmillo Simbaña representant de la CONAIE en el Centre Social Terra de València al costat d’Entrepobles i una formació sobre Feminisme Comunitari amb organitzacions de dones de València.


Nom complet del projecte: Enfortiment organitzatiu i millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de migrants kitchwas otavalos residents a la Comunitat Valenciana en coordinació amb organitzacions locals.

Data inici: 30/06/2014

Data finalització: 30/12/2015

Pressupost total: 156.519,99 €

Entitats cofinanciadores: Generalitat Valenciana, convocatòria 2012 – 104.747,84€

Àrea geogràfica: Comarques de L’Horta Nord i del Camp de Morvedre, Comunitat Valenciana. Otavalo, Província d´Imbabura, EQUADOR.

Organitzacions sòcies: Mushuk Yuyai

Persones participants: 360 beneficiaris/as directes/as entre els diferents grups que participaran en el mateix tant a la Comunitat Valenciana com en l’Equador.