Enfortiment de l’autonomia econòmica de les dones rurals de Santa Marta com a subjectes de drets des de la sobirania alimentària

El projecte té com a objectiu específic l’augment de les capacitats de les dones de la comunitat de Santa Marta per al seu apoderament econòmic. Per a això es treballa en l’augment de les iniciatives productives d’ocells de posada i en l’enfortiment de la distribució i comercialització de productes avícoles.

S’enforteixen els coneixements productius de maneig d’ocells i alimentació amb productes locals de 20 dones llauradores, al mateix temps que es proveirà de 10 gallines i un gall per cada titular de drets i amb els materials necessaris per a la construcció d’instal·lacions de producció de traspatio, adaptades a les condicions climàtiques de la regió. Es completen les formacions amb coneixements en hàbits alimentosos saludables amb l’objectiu de millorar la dieta en varietat i composició en funció dels aliments locals.

D’altra banda, es duen a terme formacions en administració, distribució i comercialització d’iniciatives productives amb enfocament d’economia solidària a 35 dones, incloent les 20 productores i 15 dones l’activitat de les quals és la venda de productes alimentosos en la comunitat. Aquestes formacions a vegades s’ampliaran a membres de la Cooperativa Agropecuària Nova Heroica Santa Marta i a de l’Associació de Dones de Santa Marta a les quals pertanyen les titulars de drets.

Es promou l’autonomia econòmica de les dones en les plataformes locals productives, amb la creació d’una xarxa que agruparà  les 35 titulars de drets, proporcionant un espai per a l’intercanvi d’experiències i suport mutu, al mateix temps que es duran a terme formacions en drets econòmics, socials i culturals a la xarxa i a membres de la Cooperativa Agropecuària i s’obriran espais en la seua estructura per a la participació de les titulars de drets en els respectius Comités de Producció i Comercialització.

El projecte va tindre un cost total de 37.513,87€ i va comptar amb la subvenció de l’Ajuntament d’Alacant en la seua convocatòria de projectes de cooperació 2016 amb 24.703,37€.