Comunitat d’Unió Victoria generant energia neta per a millorar les seues condicions de vida i potenciar activitats econòmiques de la seua cooperativa Flor del Café

L’estratègia es dirigeix a l’enfortiment de l’autonomia del poble maia del municipi de San Miguel Pochuta per a l’exercici efectiu dels seus drets a la sobirania alimentària i al territori, garantint la gestió comunitària dels seus béns naturals, d’acord amb la seua pròpia visió de vida i de desenvolupament.

La cobertura geogràfica del projecte s’estén a la comunitat rural d’Unió Victoria en el Departament de Chimaltenango, amb una població beneficiària directa de 135 famílies (688 persones).

El projecte busca beneficiar a 379 dones i 309 homes de la comunitat per mitjà del millorament de la micro central hidroelèctrica (*MCH) generant eficientment major quantitat d’energia elèctrica, enfortint el Benefici de Café amb energia suficient per a processar un major volum i donar valor afegit al café produït, fomentant el maneig i conservació dels béns naturals a través de l’ús eficient de l’aigua i la conservació de la reserva del bosc relativa al 40% de la finca.

El projecte s’articula entorn de tres resultats: a) Millorat el micro sistema hidroelèctric de la comunitat Unió Victoria, garantint les necessitats energètiques bàsiques de la comunitat b) Potenciades les capacitats econòmiques de la comunitat per a la generació d’ingressos a partir de la disponibilitat d’energia elèctrica c) Enfortida la capacitat organitzativa comunitària per a la governança equitativa en el maneig sostenible dels béns naturals i per a la cura de la micro conca Alta del Riu Nicán.

El projecte va iniciar el 05 de març de 2018 i va finalitzar el 04 de març de 2019. El cost total del projecte va ser de 34.541,37€ amb un cofinançament per part de l’Ajuntament d’Alacant a través de la seua convocatòria de projectes de cooperació per al desenvolupament de 2017 24.362,8€.