dimarts, octubre 22, 2019

MICVIN – Vila-real 2013

MICVIN – Valencia 2013

MICVIN – Alacant 2012

Trobada per la Terra

Dones del Nord i del Sud

Coop57

coop57 logo

Cooperativa de serveis que destina els recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguen l’ocupació, fomenten el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, així com la sostenibilitat amb base en principis ètics i solidaris.

http://www.coop57.coop

Xarxa d’Entitats del País Valencià

xepv

Xarxa per a afavorir la participació ciutadana: el seu foment i l’articulació de polítiques i instruments legals, amb l’objectiu d’enfortir una democràcia real, amb apoderament de la ciutadania i transparència institucional.

http://xepv.cat

Campanya No al TTIP

nottip

Coordinació d’organitzacions en contra de la signatura del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TIPP), en coordinació amb les campanyes estatals i europees.

http://noalttip.blogspot.com.es

Migrantour

migrantour

 

Xarxa europea per a afavorir la integració de les persones migrants en la seua ciutat d’acolliment, el coneixement i el respecte mutu.

http://www.mygrantour.org

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià

logo psapv color
És un espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i col·lectius que treballen per la Sobirania Alimentària al País Valencià.

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

logo sabc

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas és una publicació trimestral per a l’Estat espanyol d’informació, debat i reflexió sobre temàtiques rurals sota una òptica política de Sobirania Alimentària.

Coordinació pels Drets dels Pobles Indígenes (CODPI)

LoGoCODPI

 

És l’espai estatal conformat per Almáciga, Alternativa-Intercanvi amb els Pobles Indígenes, Mugarik Gabe i Perifèries per a la coordinació de les ONGD especialitzades en el treball amb els pobles indígenes, a favor del reconeixement i l’aplicació efectiva dels seus drets i de l’assoliment d’un desenvolupament propi, generat a partir de les seues visions, necessitats i expectatives.

http://www.codpi.org/

Què fem

Actualment estem repensant la nostra manera d’organitzar-nos

Aspirem a ser una organització plural, oberta i horitzontal. I per a açò triem constituir-nos en una associació, la figura jurídica més adequada per a intentar garantir la participació interna.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea, en la qual socis i sòcies ens reunim anualment per a prendre decisions, fixar les línies estratègiques de l’entitat i triar a la Junta Directiva per a executar aquestes línies.

La Junta Directiva Ampliada és l’òrgan semiassambleari en el qual participen amb periodicitat mensual la Junta Directiva, l’Equip Tècnic i les persones associades que fan el seguiment del treball i prenen les decisions necessàries per al bon funcionament de Perifèries.

Per a donar contingut a aquest compromís solidari, definim tres programes estratègics en els quals englobem les accions i projectes als que donem suport:

Sobirania alimentària

La imposició del projecte neoliberal a escala global ha sigut la causa principal de l’empobriment de les societats camperoles i, en general, de la gent del camp. Tot açò, perquè s’han posat els recursos naturals sota l’ègida de sistemes centralitzats de producció, proveïment i distribució de productes agrícoles en el marc d’un sistema orientat a un mercat global.

Pobles indígenes

Des de Perifèries assumim un compromís pel compliment dels drets humans col·lectius. En un món cada vegada més globalitzat que tendeix a una concentració del poder en detriment de la democràcia, proposem donar la veu als pobles indígenes perquè siguen ells mateixos, de manera autònoma i participativa, els que definisquen les seues prioritats de desenvolupament. Aquest exemple d’autogestió suposa també una valuosa experiència per a aprofundir en els processos participatius del nostre entorn.

Feminismes diversos

Des de Perifèries denunciem el caràcter patriarcal de l’actual procés de globalització,reconeixent el paper protagonista de les dones com a subjectes del canvi i identificant-nos amb les seues/nostres lluites emancipatòries. Entenem també que les lluites feministes són tan diverses com els col·lectius de dones que les enarboren i que podem jugar el nostre paper acostant les accions, els pensaments i els sentiments entre les companyes que viuen el Sud i en el Nord del nostre planeta.

Qui som

quisom
Perifèries ens definim com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat, la pau i la dignitat basades en la plena realització de tots els seus drets.

Amb aquest horitzó, apostem per contribuir al desenvolupament de consciència i opinió crítica de la ciutadania, tot acompanyant processos de participació democràtica i organització social des de la perspectiva i l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacionalista.

Per a açò, establim aliances fraternes amb els moviments socials del Nord i del Sud, tot enllaçant experiències i processos, amb el convenciment que els problemes globals de tots els pobles únicament es poden enfrontar de forma col·lectiva i des de la base.

On estem?

Perifèries és una entitat valenciana, amb presència activa en les diferents comarques del País Valencià. Al nostre territori enfoquem les nostres accions de mobilització social (sensibilització, educació per al desenvolupament, comunicació i incidència). També ací establim relacions amb col·lectius socials de base (organitzacions veïnals, de persones migrants, grups de consum, llauradores i llauradors, sindicats…) i participem en xarxes que aborden els mateixos problemes que volem resoldre.

Des d’aquest arrelament territorial participem també en experiències de treball estatals, europees i internacionals que ens permeten augmentar el nostre aprenentatge i l’impacte de les accions.

En l’àmbit de la solidaritat internacional, ens definim com una organització centrada en Amèrica Llatina –és a dir, concentrem les nostres accions de cooperació al desenvolupament a Amèrica Llatina–, on el nostre activisme ens ha portat a especialitzar-nos en el treball amb els pobles indígenes, teixint aliances polítiques amb les comunitats de base, les seues organitzacions representatives i altres col·lectius que els recolzen.