Estratègies de mobilització social i educació per al desenvolupament

Introducció

L’escenari social a l’Estat espanyol i, concretament, en el País Valencià ha anat variant de manera evident al llarg dels últims anys. D’una banda, les ONGD i els moviments de solidaritat han anat transitant cap a un model de cooperació cada vegada més tecnocratitzat, centralitzat i allunyat de la base social.

Per una altra banda, la crisi financera global està plantejant nous desafiaments per a les organitzacions de solidaritat, quan s’estan produint retallades considerables en les subvencions públiques que obliguen a repensar el model de finançament.

PERIFÈRIES va nàixer en aquest context, quasi a contracorrent. I enfront dels desafiaments assenyalats, opta per una triple via:

  1. Sondejar noves oportunitats de finançament, que passen tant per la recerca de nous finançadors públics i privats a nivell estatal i internacional, posant especial èmfasi en les noves experiències de finançament alternatiu ètic i, concretament, en les iniciatives col·lectives locals d’economia solidària.
  2. Cuidar especialment les relacions i les aliances locals de l’associació, tant amb els socis i sòcies (i els grups organitzats), com amb les organitzacions socials i altres entitats presents en comarques i municipis.
  3. Explorar noves formes de finançament que s’adeqüen a la visió de l’associació, i enfortisquen paral·lelament la participació social en PERIFÈRIES (com el crowdfunding, la prestació de serveis i consultories externes de serveis tècnics de formació, formulació i avaluació de projectes …).

Per tal de treballar aquestes línies es considera imprescindible aconseguir un fort arrelament social i territorial. Per açò, des de la seua creació, PERIFÈRIES ha posat un especial èmfasi en l’assentament de la seua base social en les diferents comarques del País Valencià, que és el seu principal territori de referència, tenint en l’actualitat grups locals a l’Horta Sud, l’Horta Nord, la Marina Baixa, la Vall d’Albaida, l’Alacantí, la Plana Alta, la Plana Baixa i la ciutat de València.

L’organització a més a més, ha dotat de recursos humans i materials a un àrea estable de treball per a la mobilització, l’estratègia de la quales pot descarregar ací en format pdf.

Aquest document és el resultat d’un treball col·lectiu de planificació que, partint de la nostra missió comuna, precisa la perspectiva general del nostre treball, fixa unes metes clares, assolibles i, sobretot, generalment assumides per les persones que fem *PERIFÈRIES, i estableix una sèrie de polítiques concretes per a aconseguir-les que reforcen els aspectes positius i corregeixen els negatius del període recentment conclòs i *adecuan nostra labor a les noves característiques de l’entorn.

L’estratègia s’assenta en dues prioritats externes:

  • Influència social.
  • Incidència política.

Que es concreten en quatre programes temàtics d’actuació i que responen a la identitat de l’associació, al voltant dels quals es programaran les diferents activitats de comunicació, sensibilització i educació – formació:

  • Autogestió econòmica per a la sobirania alimentària.
  • Autonomia política i participació social.
  • Feminisme comunitari i societats equitatives i justes.
  • Drets humans, drets col·lectius i models de desenvolupament humà sostenible.

DESCARREGA PDF