Estrategia de Cooperación en Guatemala, 2017 – 2021

En les pàgines que segueixen es resumeix l’estratègia 2017 – 2021, de l’Associació PERIFÈRIES a Guatemala, país en el qual hem concentrat la major part del nostre esforç solidari i de cooperació des de la nostra constitució.

El document és la culminació d’un procés d’identificació i disseny en el qual les organitzacions locals guatemalenques amb les quals col·laborem han participat directament juntament amb els equips tècnics de PERIFÈRIES tant sobre el terreny com en el País Valencià.

El resultat és un document programàtic plurianual que estableix els objectius, prioritats i línies d’intervenció fonamentals de l’associació a Guatemala per als pròxims anys. En síntesi, aquest treball consistirà en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels pobles indígenes guatemalencs, en la construcció de la seua proposta integral de vida, que passa per la participació directa de les comunitats en la definició del seu model de desenvolupament (construcció de la sobirania alimentària i autogestió dels seus territoris i béns naturals) i de la seua forma d’organització social i política (respecte a la seua autonomia i a la seua lliure determinació).

La programació per a Guatemala s’emmarca, al seu torn, en l’estratègia general de l’associació per a l’esmentat període 2017 – 2021, de la qual representa un desenvolupament sectorial. Aquesta articulació amb la resta de processos de qualitat previstos en l’associació permet combinar en un pla coherent accions tant de cooperació com de visibilitat –sensibilització i informació de l’opinió pública- i millora de la gestió i avaluació.

DESCARREGAR: Estratègia a Guatemala 2017 – 2021. Sobirania alimentària, autogestió territorial, i ple compliment dels drets humans, individuals i col·lectius, dels pobles indígenes