dimecres, maig 22, 2019

On estem

Zones geogràfiques: Amèrica Llatina.
El Salvador, Equador, Guatemala i Hondures.

Grups de població:
– Pobles Indígenes.
– Població rural – camperola.
– Transversal: Priorització dones organitzades i defensores de DDHH.

Sectors d’intervenció:
-Dret a la satisfacció de les necessitats socials bàsiques: aigua i sanejament i sobirania alimentària.
– Dret a un treball digne i a un ingrés just.
– Dret a la governabilitat i a la participació en la presa de decisions.

En 2017 posarem una major èmfasi i desenvolupament en:
– Dret a la identitat i la cultura pròpia i l’autogestió de processos de desenvolupament comunitaris.
– Drets Humans i Defensa del territori.
– Ecofemenismo – Feminisme comunitari.

La llauradora i activista salvadorenya va visitar la UPV per compartir experiències amb els estudiants i explicar la seua lluita per aconseguir prohibir la mineria metàl·lica al país centreamericà, així com defensar el dret universal a bens bàsics com l'aigua.
La història recent de Guatemala està marcada per la violència de 36 anys de conflicte armat intern que no va acabar fins a la signatura dels Acords de Pau en 1996. L'impacte del conflicte sobre la població civil va ser esgarrifosa. Centenars de comunitats camperoles, en la seua major...
Els baixos indicadors de desenvolupament, amb alts nivells de pobresa i una incapacitat de l'Estat per a afrontar les reformes i l'aplicació d'unes polítiques de desenvolupament adequades per al país, unides a l'enorme desigualtat interna, on la població indígena suporta situacions de pobresa extrema i uns indicadors de desenvolupament...
El treball de cooperació en el país se centra en el suport, acompanyament i enfortiment organitzatiu dels sectors populars i indígenes equatorians, en un horitzó de desenvolupament local sostenible, democràtic i equitatiu. El respecte a la diversitat cultural i ètnica que caracteritza al país constitueix un eix transversal que...
Els baixos indicadors de desenvolupament, amb alts nivells de pobresa i una incapacitat de l'Estat per a afrontar les reformes i l'aplicació d'unes polítiques de desenvolupament adequades per al país, unides a l'enorme desigualtat interna, on la població indígena suporta situacions de pobresa extrema i uns indicadors de desenvolupament...