I seran futur les nostres llavors

Estem en un procés de reflexió interior, enfortint complicitats, enderrocant certeses i aprenent l'artesania de la resistència. Estem molt a la vora, preparant la lluita de demà al matí.

  Contacta Col·labora
La Associació Solidaritat Perifèries del Món és una Organització no Governamental de Cooperació per al Desenvolupament laica, plural, progressista i independent, fundada en 2010.

Estratègies

Pla de Voluntariat i Itinerari en l'Entitat 2018

El present Pla de Voluntariat és un document que conté la visió global de "l'Associació Solidaritat Perifèries del món" sobre el voluntariat. On es defineix la identitat de la persona voluntària, el seu paper i el model de funcionament.

DESCARREGAR:Pla de Voluntariat i Itinerari en l'Entitat. Actualitzat gener 2018

Estratègia de mobilització 2017-2020

PERIFÈRIES és una organització social laica, plural, progressista i independent, fundada en 2010 amb l'objectiu de contribuir a la superació creativa de les desigualtats econòmiques, polítiques i socials entre el Nord i el Sud del nostre planeta, així com del sistema econòmic, social i polític que les genera. Es defineix com a part de la societat civil organitzada i compromesa amb una acció política transformadora, capaç de guanyar per a tots els éssers humans la llibertat, la pau i la dignitat basada en la plena realització de tots els seus drets.

Llegeix-ne més Estratègia de mobilització 2017-2020

Pla Estratègic 2017-2021

"Les Orientacions Estratègiques de l'Associació Perifèries per al període 2017-2021, són el resultat d'un ric procés en el qual els socis i sòcies hem pogut participar en la definició de les directrius de la nostra actuació en els pròxims anys. Les mateixes han sorgit com el full de ruta per a l'acompliment a mitjà termini de l'organització i han sigut validades en l'Assemblea General Ordinària de Perifèries, celebrada a València, en 2016.

Llegeix-ne més Pla Estratègic 2017-2021

Estrategia de Cooperación en Guatemala, 2017 - 2021

En les pàgines que segueixen es resumeix l'estratègia 2017 – 2021, de l'Associació PERIFÈRIES a Guatemala, país en el qual hem concentrat la major part del nostre esforç solidari i de cooperació des de la nostra constitució.

El document és la culminació d'un procés d'identificació i disseny en el qual les organitzacions locals guatemalenques amb les quals col·laborem han participat directament juntament amb els equips tècnics de PERIFÈRIES tant sobre el terreny com en el País Valencià.

Llegeix-ne més Estrategia de Cooperación en Guatemala, 2017 - 2021

Estratègia de Cooperació a Equador 2017 – 2021

En les pàgines que segueixen es resumeix l'estratègia 2017 - 2021 de l'Associació PERIFÈRIES a l'Equador, país amb el qual hem establit una de les relacions més sòlides d'agermanament, i al que ens acostem de la mà també de col·lectius de persones equatorianes que resideixen en el nostre país.

El document és la culminació d'un procés d'identificació i disseny en el qual les organitzacions locals equatorianes i les organitzacions de persones migrades amb les quals col·laborem, han participat directament juntament amb els equips tècnics de PERIFÈRIES tant sobre el terreny com en el País Valencià.

Llegeix-ne més Estratègia de Cooperació a Equador 2017 – 2021

Pla Pro Equitat 2015 -2020

Garantir l'equitat de gènere en la pràctica de l'Associació, així com en el seu funcionament intern i acompanyar, tant des de la reflexió teòrica conjunta com des de l'acció social, a les contraparts i organitzacions aliades, en el compromís col·lectiu amb l'apoderament de les dones, la defensa dels seus drets individuals i col·lectius, especialment la Sobirania Alimentària i la defensa del seu territori i la lluita contra la violència de gènere a Guatemala i Equador.

DESCARREGAR: Pla Pro Equitat 2015 -2020. Resum executiu.

Pla de Comunicació i Rendició de Comptes 2017

El present Pla de Comunicació i Rendició de Comptes respon a la necessitat, cada dia més peremptòria, que imposa el mitjà mediàtic i mediatitzat en què les entitats socials ens movem. Entenent la comunicació com un instrument de gestió funcional a la missió i ideals perseguits per cada organització, el present document té com a objectiu orientar, organitzar i programar tots els processos relatius a la comunicació, tant interna que externa de l'organització, i a més els processos de rendició de comptes de "l'Associació Solidaritat PERIFÈRIES del món".

Per a aconseguir tal objectiu, en primer lloc, s'identifiquen com a antecedents el resultat del procés d'anàlisi i estructuració estratègica interna de l'organització PERIFÈRIES, que es plasma en la definició de la raó de ser, la localització de l'acció, els mecanismes de funcionaments i la perspectiva de l'organització.

Llegeix-ne més Pla de Comunicació i Rendició de Comptes 2017

Estratègies de mobilització social i educació per al desenvolupament

Introducció

L'escenari social a l'Estat espanyol i, concretament, en el País Valencià ha anat variant de manera evident al llarg dels últims anys. D'una banda, les ONGD i els moviments de solidaritat han anat transitant cap a un model de cooperació cada vegada més tecnocratitzat, centralitzat i allunyat de la base social.

Llegeix-ne més Estratègies de mobilització social i educació per al desenvolupament