I seran futur les nostres llavors

Estem en un procés de reflexió interior, enfortint complicitats, enderrocant certeses i aprenent l'artesania de la resistència. Estem molt a la vora, preparant la lluita de demà al matí.

  Contacta Col·labora
La Associació Solidaritat Perifèries del Món és una Organització no Governamental de Cooperació per al Desenvolupament laica, plural, progressista i independent, fundada en 2010.

Equador

Enfortiment organitzatiu i millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de migrants kitchwas otavalos

Millorar les condicions de vida de la població indígena otavalenya resident en la nostra Comunitat, fomentar la convivència intercultural entre els col·lectius de migrants i les societats d'acolliment i contribuir al desenvolupament de les seues comunitats d'origen en l'Equador. Per a açò, s'han establit tres línies de treball: - Increment i millora de les activitats comercials tradicionals de les famílies otavalenyas residents a la Comunitat Valenciana en coordinació amb els i les artesanes locals.

  • - Enfortiment organitzatiu de Mushuc Yuyai i de les capacitats de coordinació de les accions de codesenvolupament amb organitzacions i autoritats locals de l'Equador. - Millora de la integració dels migrants en la societat valenciana des d'un enfocament de respecte a la seua identitat indígena. Aquestes línies d'intervenció es complementen amb un eix transversal d'equitat de gènere que emfatitza la labor amb dones per tractar-se d'un col·lectiu especialment vulnerable.

Llegeix-ne més Enfortiment organitzatiu i millora dels mitjans de vida i de la integració del col·lectiu de...